Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Elektroporation av mykobakterier
 
Click here for the English version

Elektroporation av mykobakterier

Article DOI: 10.3791/761-v 11:58 min May 23rd, 2008
May 23rd, 2008

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mykobakteriella patogena strategier fortfarande dåligt kända. Den långsamma tillväxten av de flesta arter, ogenomträngliga typ av cell-väggen och riskerna med att arbeta med patogener göra mykobakterier svårt att studera och är till stor del ansvarar för vår bristande förståelse av dessa organismer. I den här videon kommer vi att demonstrera tekniken för elektroporation, som innebär att utsätta celler för att en kort hög elektrisk impuls att tillåta införsel av DNA. Det är den mest använda metoden för att introducera DNA i mykobakteriers celler.

Tags

Mikrobiologi Springer protokoll mykobakterier elektroporation bakteriell Transformation omvandlingseffektiviteten Bakterier tuberkulos M. Smegmatis Springer protokoll
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter