Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Chromatine immunoprecipitatie van menselijke embryonale stamcellen
 
Click here for the English version

Chromatine immunoprecipitatie van menselijke embryonale stamcellen

Article doi: 10.3791/780
July 22nd, 2008

Summary July 22nd, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De differentiatie van ESC samenvalt met cel-type specifieke veranderingen in de structuur en samenstelling van het chromatine. De detectie van deze veranderingen geeft waardevolle inzichten in de mechanismen die stemcellness en celdifferentiatie te definiëren. Chromatine immunoprecipitatie (ChIP) vormt een waardevolle methode om de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen stamcellen differentiatie ontleden.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter