Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Överleva Stereotaxic Kirurgi hos gnagare
 
Click here for the English version

Överleva Stereotaxic Kirurgi hos gnagare

Article DOI: 10.3791/880
October 6th, 2008

Chapters

Summary October 6th, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Övervakningen av extracellulära neurotransmittorn nivåer i olika områden i hjärnan av fritt flytta djur ger insikter om sambandet mellan frisättningen av neurotransmittorer och beteende. In vivo mikrodialys i kombination med elektrokemisk detektion ger utmärkt anatomiska och kemiska upplösning, och information om hur basala neurotransmissionen ändras genom farmakologiska eller fysiologiska manipulationer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter