Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Neuronal Nuclei Isolering från Human obduktion hjärnvävnad
 
Click here for the English version

Neuronal Nuclei Isolering från Human obduktion hjärnvävnad

Article DOI: 10.3791/914 10:59 min
October 1st, 2008

Chapters

Summary October 1st, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det cellulära heterogenitet av hjärnvävnad utgör en betydande begränsning för studier av epigenetiska märkningar i kromatin eftersom de flesta analyser saknar enda cell upplösning. Nervceller vanligtvis samsas med Glia och andra icke-neuronala celler. Vi erbjuder ett protokoll för att hämta och samla neuronala kärnor från mänskliga hjärnan.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter