חיזוי את האפקטיביות של אסטרטגיה החלפת אוכלוסייה באמצעות מודלים מתמטיים

Biology

Your institution must subscribe to JoVE's Biology section to access this content.

Fill out the form below to receive a free trial or learn more about access:

Welcome!

Enter your email below to get your free 10 minute trial to JoVE!

We use/store this info to ensure you have proper access and that your account is secure. We may use this info to send you notifications about your account, your institutional access, and/or other related products. To learn more about our GDPR policies click here.

If you want more info regarding data storage, please contact gdpr@jove.com.

 

Summary

צ'רלס טיילור וג'ון מרשל להסביר את התועלת של מודלים מתמטיים להערכת האפקטיביות של אסטרטגיה חלופית האוכלוסייה. Insight ניתנת לתוך כמה מודלים חישוביים יכול לספק מידע על הדינמיקה של אוכלוסיית יתושים התפשטות של אלמנטים transposable דרך תת המין A. gambiae. שיקולים אתיים של שחרור יתושים מהונדסים גנטית לתוך בטבע הם דנו.

Cite this Article

Copy Citation | Download Citations

Marshall, J., Morikawa, K., Manoukis, N., Taylor, C. Predicting the Effectiveness of Population Replacement Strategy Using Mathematical Modeling. J. Vis. Exp. (5), e227, doi:10.3791/227 (2007).

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the english version. For other languages click here.

Abstract

צ'רלס טיילור וג'ון מרשל להסביר את התועלת של מודלים מתמטיים להערכת האפקטיביות של אסטרטגיה חלופית האוכלוסייה. Insight ניתנת לתוך כמה מודלים חישוביים יכול לספק מידע על הדינמיקה של אוכלוסיית יתושים התפשטות של אלמנטים transposable דרך תת המין A. gambiae. שיקולים אתיים של שחרור יתושים מהונדסים גנטית לתוך בטבע הם דנו.

Comments

1 Comment

  1. Hi, I am a french student in Biotechnology at the University of Strasbourg. In order to obtain my 5 years diploma we have a project to carry out. We have to create a fictive start up in Biotechnology. Our aim is to produce mosquitŒs resistant to malaria. In order to do this we  would like to perform mathematical modeling. I would like to know if the program used in your experiment could be used in our "fictive start up". Is it a free or could you provide it to us  in our fictive start up ?   Thanks for your time and consideration   Aurore-Cécile Valfort      

    Reply
    Posted by: Anonymous
    December 7, 2008 - 8:50 AM

Post a Question / Comment / Request

You must be signed in to post a comment. Please or create an account.

Usage Statistics