Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Konkurrenskraftiga Homing Analyser för att studien Gut-tropism T cell migration
 
Click here for the English version

Konkurrenskraftiga Homing Analyser för att studien Gut-tropism T cell migration

Article DOI: 10.3791/2619
March 1st, 2011

Chapters

Summary March 1st, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Konkurrenskraftiga målsökande experiment gör det möjligt att direkt bedöma flyttande egenskaper av två olika cellpopulationer i en enda mus. Här har vi illustrerar detta förfarande genom att jämföra migration av ex vivo-genererade gut-tropism kontra icke-gut tropic celler T.

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter