Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Mikroinjektion Wound analys och
 
Click here for the English version

Mikroinjektion Wound analys och

Article DOI: 10.3791/50750
November 1st, 2013

Chapters

Summary November 1st, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De embryonala epidermis av mycket sent stadium Drosophila embryon ger en in vivo-system för snabb analys sår svar och kan kombineras med genetiska manipulationer eller kemiska mikroinjektion behandlingar för att främja studier i sårläkning för översättning till däggdjursmodeller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter