Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Protokoll för att undersöka värdvävnads Distribution, Transmission-mode, och påverkan på värd Fitness av ett Densovirus i Cotton bollworm
 
Click here for the English version

Protokoll för att undersöka värdvävnads Distribution, Transmission-mode, och påverkan på värd Fitness av ett Densovirus i Cotton bollworm

Article DOI: 10.3791/55534
April 12th, 2017

Chapters

Summary April 12th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att undersöka fördelningen värd-vävnad, transmissionsmod, och effekt på värden lämplighet av en densovirus inom ordningen fjärilar arter, bomulls bollworm. Detta protokoll kan också användas för att studera interaktionen mellan andra oralt överförbara virus och deras insektsvärdar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter