Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kemiska Amputation och förnyelse i svalget i Planarian Schmidtea mediterranea
 
Click here for the English version

Kemiska Amputation och förnyelse i svalget i Planarian Schmidtea mediterranea

Article DOI: 10.3791/57168
March 26th, 2018

Chapters

Summary March 26th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Planarian Schmidtea mediterranea är en utmärkt modell för att studera stamceller och vävnadsregeneration. Denna publikation beskriver en metod för att selektivt avlägsna ett organ, svalget, genom att utsätta djur för att de kemiska natriumazid. Detta protokoll beskrivs också metoder för övervakning av svalget regenerering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter