Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Användning av rektor komponenter för skalning upp topografiska modeller att mappa jord omfördelning och jord organiskt kol
 
Click here for the English version

Användning av rektor komponenter för skalning upp topografiska modeller att mappa jord omfördelning och jord organiskt kol

Article DOI: 10.3791/58189 09:44 min
October 16th, 2018

Chapters

Summary October 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Landskap processer är kritiska komponenter i bildandet av Mull och spelar en viktig roll för att fastställa markens egenskaper och rumslig struktur i landskap. Vi föreslår en ny strategi med stegvis principalkomponent regression för att förutsäga jord omfördelning och organiskt kol i marken över olika rumsliga skalor.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter