Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Generation av Cancer Cell kloner att visualisera Telomeric Repeat-innehållande RNA TERRA uttryckt från en enda telomeren i levande celler
 
Click here for the English version

Generation av Cancer Cell kloner att visualisera Telomeric Repeat-innehållande RNA TERRA uttryckt från en enda telomeren i levande celler

Article doi: 10.3791/58790
January 17th, 2019

Summary January 17th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att generera cancer cell kloner som innehåller en MS2 sekvens tagg på en enda subtelomere. Detta tillvägagångssätt, att förlita sig på MS2-GFP systemet, möjliggör visualisering av endogena avskrifter av telomeric repeat-innehållande RNA (TERRA) uttryckt från en enda telomeren i levande celler.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter