Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Mätning av syre förbrukning i intakt Caenorhabditis elegans
 
Click here for the English version

Mätning av syre förbrukning i intakt Caenorhabditis elegans

Article DOI: 10.3791/59277-v 08:10 min February 23rd, 2019
February 23rd, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mitokondriell respiration är kritisk för organismers överlevnad; syre materialåtgången är därför en bra indikator på mitokondriell hälsa. I detta protokoll, beskriver vi användning av en kommersiellt tillgängliga respirometer att mäta basal och maximal syre förbrukning i live, intakt, och fritt rörliga Caenorhabditis elegans.

Transcript

Tags

Biologi fråga 144 C. elegans respiration syre materialåtgången (OCR) respirometer mitokondrier metabolism
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter