Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Open Access.

Medium forberedelse til dyrking av mikroorganismer under strengt anaerob/anoksisk forhold
 
Click here for the English version

Medium forberedelse til dyrking av mikroorganismer under strengt anaerob/anoksisk forhold

Article doi: 10.3791/60155
August 15th, 2019

Summary August 15th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Som forplikte anaerobe organismer er ute av stand til å vokse på oksygen eksponering, bruk av anaerob dyrking teknikker er uunnværlig. Her viser vi en enkel og effektiv metode for å dyrke en blandet kultur avledet fra et biogass-anlegg fra Media forberedelse til gass og flyktige fatty acid kvantifisering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter