Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Cellen-cellen smelting av Genova redigert cellen linjer for forstyrrelsene av Cellular struktur og funksjonen
 
Click here for the English version

Cellen-cellen smelting av Genova redigert cellen linjer for forstyrrelsene av Cellular struktur og funksjonen

Article DOI: 10.3791/60550-v
December 7th, 2019

Chapters

Summary December 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Formålet med denne protokollen er å fusjonere to forskjellige celletyper for å opprette hybride celler. Fluorescens mikroskopi analyse av smeltet celler brukes til å spore cellen av opprinnelsen til mobilnettet organeller. Denne analysen kan brukes til å utforske hvordan cellulære struktur og funksjon reagerer på forstyrrelsene av celle fusjon.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter