Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Etablering och underhåll av Gnotobiotic American Cockroaches (Periplaneta americana)
 
Click here for the English version

Etablering och underhåll av Gnotobiotic American Cockroaches (Periplaneta americana)

Article DOI: 10.3791/61316-v 06:09 min May 28th, 2021
May 28th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll används för att upprätta och upprätthålla gnotobiotiska amerikanska kackerlackor (Periplaneta americana) genom att ytsterilisera äggfallen (oothecae) före kläckning. Dessa gnotobiotiska insekter innehåller sina vertikalt överförda Blattabacterium endosymbionts men har yxniska tarmar.

Transcript

Tags

Biologi Utgåva 171 gnotobiotisk bakteriefri kackerlacka periplaneta americana sterilisera oothecae
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter