Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Free Access.

Isolering av kvartskorn för optiskt stimulerad luminiscens (OSL) datering av kvartära sediment för paleomiljöforskning
 
Click here for the English version

Isolering av kvartskorn för optiskt stimulerad luminiscens (OSL) datering av kvartära sediment för paleomiljöforskning

Article DOI: 10.3791/62706-v 09:41 min
August 2nd, 2021

Chapters

Summary August 2nd, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll är för isolering av kvartskorn efter storlek för luminiscensdatering av sediment. Skisserade är fysisk rengöring och kemiska matsmältningar genom blötläggning sekventiellt iH2O2, HCl, HF och HCl igen för att isolera kvartskorn. Kvartsrenheten kvantifieras med mikroskopisk bedömning, Raman-spektroskopi och IR-utarmningsförhållande.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter