Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Effektiv oral RNA-interferens (RNAi) administrering till vuxna anopheles gambiae myggor
 
Click here for the English version

Effektiv oral RNA-interferens (RNAi) administrering till vuxna anopheles gambiae myggor

Article DOI: 10.3791/63266-v 07:48 min
March 1st, 2022

Chapters

Summary March 1st, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den orala administreringen av dsRNA som produceras av bakterier, en leveransmetod för RNA-interferens (RNAi) som rutinmässigt används i Caenorhabditis elegans, tillämpades framgångsrikt här på vuxna myggor. Vår metod möjliggör robusta omvända genetikstudier och transmissionsblockerande vektorstudier utan användning av injektion.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter