Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Bestämning av termiska gränser för djurplankton med hjälp av ett värmeblock
 
Click here for the English version

Bestämning av termiska gränser för djurplankton med hjälp av ett värmeblock

Article DOI: 10.3791/64762-v 07:16 min November 18th, 2022
November 18th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll illustrerar användningen av kommersiellt tillgängliga komponenter för att generera en stabil och linjär termisk gradient. En sådan gradient kan sedan användas för att bestämma den övre termiska gränsen för planktoniska organismer, särskilt ryggradslösa larver.

Tags

Biologi nummer 189 dödlig temperatur kritiskt termiskt maximum övre termiska gränser global uppvärmning värmestress marina ryggradslösa larver
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter