Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Proteomics om eiwitten Interactie met P2X2 ligand-gated kationenkanalen identificeren
 
Click here for the English version

Proteomics om eiwitten Interactie met P2X2 ligand-gated kationenkanalen identificeren

Article doi: 10.3791/1178
May 18th, 2009

Summary May 18th, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Beschrijven we een eenvoudig protocol om de hersenen eiwitten die zich binden aan de volledige lengte C-terminus van de ATP-gated P2X2 receptoren te identificeren. De uitbreiding en systematische toepassing van deze aanpak op alle P2X receptoren zal naar verwachting leiden tot een beter begrip van P2X receptor signalering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter