Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Free Access.

İlaç Takviye için yeni cihaz ve Yöntem
 
Click here for the English version

İlaç Takviye için yeni cihaz ve Yöntem

Article DOI: 10.3791/1998
August 20th, 2010

Chapters

Summary August 20th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Edimsel ilaç öz-yönetim ve klimalı yer tercihi (CPP) prosedürleri expansively, insanlarda ilaç güçlendirme, tüketimi ve bağımlılığının çeşitli bileşenleri modeline araştırma kullanılır. Bu raporda, ilaç takviye ve sıçanlarda bağımlılığı eğitimi için yeni bir yaklaşım olarak geleneksel CPP ve öz-yönetim yöntemleri kombine.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter