Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Beredning av ett Kv Channel i lipidmembraner för strukturella och funktionella studier
 
Click here for the English version

Beredning av ett Kv Channel i lipidmembraner för strukturella och funktionella studier

Article DOI: 10.3791/50436 10:22 min
July 13th, 2013

Chapters

Summary July 13th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rutiner för fullständig upplösning av en prototyp spänning-gated kalium kanal till lipidmembranen beskrivs. De ombildade kanaler är lämpliga för biokemiska analyser, elektriska inspelningar, ligand screening och elektron studier kristallografiska. Dessa metoder kan ha generella applikationer till de strukturella och funktionella studier av andra membranproteiner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter