Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Oppdager Somatiske genetiske forandringer i vevsprøver av Exon Capture og massivt parallelle Sekvense
 
Click here for the English version

Oppdager Somatiske genetiske forandringer i vevsprøver av Exon Capture og massivt parallelle Sekvense

Article DOI: 10.3791/50710 11:02 min
October 18th, 2013

Chapters

Summary October 18th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver utarbeidelse av strekkode DNA biblioteker og påfølgende hybridisering basert ekson fangst for påvisning av viktige kreftassosierte mutasjoner i kliniske vevsprøver av massivt parallelle "neste generasjon" sekvensering. Målrettet exon sekvense tilbyr fordelene med høy gjennomstrømning, lav kostnad, og dyp-sekvens dekning, noe som gir høy følsomhet for påvisning av lavfrekvente mutasjoner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter