Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Membranpotential Dye avbildning av ventromediala Hypothalamus nervceller från vuxna möss för att studera Glucose Sensing
 
Click here for the English version

Membranpotential Dye avbildning av ventromediala Hypothalamus nervceller från vuxna möss för att studera Glucose Sensing

Article DOI: 10.3791/50861 11:10 min
November 27th, 2013

Chapters

Summary November 27th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Aktiviteten av enstaka nervceller från vuxna-äldre möss kan studeras genom att ta avstånd nervceller från specifika delar av hjärnan och med hjälp av fluorescerande membranpotential färg bildbehandling. Genom att testa reaktioner på förändringar i glukos, kan denna teknik användas för att studera glukoskänslighet vuxna ventromediala hypotalamus nervceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter