Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

In vitro-undersökning av MexAB utflödespumpen från Pseudomonas aeruginosa
 
Click here for the English version

In vitro-undersökning av MexAB utflödespumpen från Pseudomonas aeruginosa

Article DOI: 10.3791/50894 13:40 min
February 17th, 2014

Chapters

Summary February 17th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för utredning av effluxpumpar från Pseudomonas aeruginosa in vitro. Detta protokoll gör det möjligt för alstringen av en robust, reversibel och avstämbar protongradient inuti liposommembranet och därför bör kunna anpassas till varje membranprotein aktiveras av protomotive kraft.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter