Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Skapa Virtual hand och Virtual ansikte Illusions att undersöka självrepresentation
 
Click here for the English version

Skapa Virtual hand och Virtual ansikte Illusions att undersöka självrepresentation

Article DOI: 10.3791/54784
March 1st, 2017

Chapters

Summary March 1st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi virtuell hand och virtuell ansikte illusion paradigm som kan användas för att studera kroppsrelaterade självuppfattning / -representation. De har redan använts i olika studier för att visa att under vissa förutsättningar kan en virtuell hand eller ansikte införlivas i en kropp representation, vilket tyder på att kroppens representationer är ganska flexibel.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter