Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Rapid neuronal Differensiering av Induced Pluripotent stamceller for måling Network Aktivitet på Micro-elektrode Arrays
 
Click here for the English version

Rapid neuronal Differensiering av Induced Pluripotent stamceller for måling Network Aktivitet på Micro-elektrode Arrays

Article DOI: 10.3791/54900
January 8th, 2017

Chapters

Summary January 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi endre og implementere en tidligere utgitt protokoll som beskriver den raske, reproduserbar og effektiv differensiering av menneskeskapte Pluripotent stamceller (hiPSCs) til eksitatoriske kortikale nevroner 12. Nærmere bestemt tillater vår modifikasjon for kontroll av neuronal celletetthet og bruk av mikroelektrodegrupper for å måle elektrofysiologiske egenskaper på nettverksnivå.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter