Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Analyse av cellesuspensjoner Isolert fra solid vev ved Spectral Flow Cytometry
 
Click here for the English version

Analyse av cellesuspensjoner Isolert fra solid vev ved Spectral Flow Cytometry

Article doi: 10.3791/55578
May 5th, 2017

Summary May 5th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen beskriver spektral-cytometri, en ny tilnærming i flowcytometri som bruker former av emisjonsspektra for å skille fluorokromer. En algoritme erstatter kompensasjon og kan behandle auto-fluorescens som en uavhengig parameter. Denne nye tilnærmingen muliggjør riktig analyse av celler isolert fra faste organer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter