Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Bildandet av kovalent DNA addukter av enzymatiskt aktiverade carcinogener och droger In Vitro och deras beslutsamhet av 32P-postlabeling
 
Click here for the English version

Bildandet av kovalent DNA addukter av enzymatiskt aktiverade carcinogener och droger In Vitro och deras beslutsamhet av 32P-postlabeling

Article DOI: 10.3791/57177
March 20th, 2018

Chapters

Summary March 20th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Utvärdera styrkan av miljömässiga kemikalier och läkemedel, vara enzymatiskt bioaktiverade till intermediärer genererar kovalent DNA addukter, är ett viktigt område i utvecklingen av cancer och dess behandling. Metoderna beskrivs för sammansatta aktivering att bilda DNA addukter, samt tekniker för deras upptäckt och kvantifiering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter