Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Strålning planering assistent - en strömlinjeformad, automatiserad helt dosplaneringssystem för strålbehandling
 
Click here for the English version

Strålning planering assistent - en strömlinjeformad, automatiserad helt dosplaneringssystem för strålbehandling

Article DOI: 10.3791/57411
April 11th, 2018

Chapters

Summary April 11th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Strålbehandling är en mycket komplex cancerbehandling som kräver flera specialister för att skapa en behandlingsplan och tillhandahålla kvalitetssäkring (QA) före leverans till en patient. Det här protokollet beskriver användningen av ett helautomatiskt system, den strålning planering assistent (RPA), att skapa högkvalitativa strålning behandlingsplaner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter