Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Bedömning av den metabola profilen av primära leukemiceller
 
Click here for the English version

Bedömning av den metabola profilen av primära leukemiceller

Article doi: 10.3791/58426
November 21st, 2018

Summary November 21st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för isolering av leukemiska celler från benmärg leukemi patienter och analys av deras metaboliska tillstånd. Bedömning av den metabola profilen av primära leukemiceller kan bidra till att bättre karaktärisera efterfrågan av primära celler och leda till mer personlig medicin.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter