Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Med Sniper-Cas9 att minimera Off-target effekter av CRISPR-Cas9 utan förlust av på målet aktiviteten Via riktad Evolution
 
Click here for the English version

Med Sniper-Cas9 att minimera Off-target effekter av CRISPR-Cas9 utan förlust av på målet aktiviteten Via riktad Evolution

Article DOI: 10.3791/59202-v 11:37 min
February 26th, 2019
* These authors contributed equally

Chapters

Summary February 26th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att optimera CRISPR-Cas9 för att uppnå en högre specificitet utan förlust av på målet aktivitet. Vi använder en riktad evolution strategi kallas Sniper-skärmen för att hitta en mutant Cas9 med de önskade egenskaperna. Sniper-Cas9 är kompatibel med trunkerade singel-guide RNAs och leverans i ribonukleoprotein format, välkända strategier för att uppnå högre särdrag.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter