Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Studera effekterna av Tumörutsöndras Paracrine ligander på Makrofagaktivering med hjälp av co-kultur med permeabla membran stöder
 
Click here for the English version

Studera effekterna av Tumörutsöndras Paracrine ligander på Makrofagaktivering med hjälp av co-kultur med permeabla membran stöder

Article DOI: 10.3791/60453-v
November 28th, 2019

Chapters

Summary November 28th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi en metod med permeabla membran stöd för att underlätta studiet av icke-kontakt parakrin signalering används av tumörceller för att undertrycka immunförsvaret. Systemet är mottaglig för att studera rollen av tumör-utsöndras faktorer i dämpande makrofagaktivering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter