Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Bestämning av immuncellsidentitet och renhet med epigenetiska kvantitativa PCR
 
Click here for the English version

Bestämning av immuncellsidentitet och renhet med epigenetiska kvantitativa PCR

Article doi: 10.3791/60465
February 19th, 2020

Summary February 19th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en robust metod för att bestämma immuncellsidentitet och renhet genom epigenetiska signaturer som upptäcks med kvantitativ PCR (qPCR). DNA-demethylation vid en viss locus fungerar som en unik identifierare för en viss celltyp och möjliggör identifiering av CD8+, reglerande eller Th17 T-celler.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter