Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Långväga Channelrhodopsin-assisterad Krets Kartläggning av sämre colliculus nervceller med blå och röd-skiftade Channelrhodopsins
 
Click here for the English version

Långväga Channelrhodopsin-assisterad Krets Kartläggning av sämre colliculus nervceller med blå och röd-skiftade Channelrhodopsins

Article DOI: 10.3791/60760-v
February 7th, 2020

Chapters

Summary February 7th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Channelrhodopsin-assisterad krets kartläggning (CRACM) är en precisionsteknik för funktionell kartläggning av långväga neuronala prognoser mellan anatomiskt och / eller genetiskt identifierade grupper av nervceller. Här beskriver vi hur man använder CRACM för att kartlägga auditiva hjärnstammen anslutningar, inklusive användning av en rödskiftad opsin, ChrimsonR.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter