Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Tillämpning av hemostatiska enheter vid laparoskopisk hepatektomi
 
Click here for the English version

Tillämpning av hemostatiska enheter vid laparoskopisk hepatektomi

Article DOI: 10.3791/63368-v 04:23 min April 19th, 2022
April 19th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Högkvalitativa hemostatiska enheter är väsentliga för laparoskopisk hepatektomi. Dessa enheter är dock inte generaliserade i grundläggande medicinska organisationer. Därför visas en serie enkla och enkla hemostatiska enheter i den här artikeln, vilket kan göra laparoskopisk hepatektomi lättare att utföra.

Tags

Cancerforskning nummer 182
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter