Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Elektroporation av Craniofacial mesenkym
 
Click here for the English version

Elektroporation av Craniofacial mesenkym

Article DOI: 10.3791/3381 07:23 min November 28th, 2011
November 28th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kraniofaciala brosk utvecklas i nära kontakt med andra vävnader och är svåra att manipulera med levande djur. Vi använder elektroporation att leverera molekylära verktyg under tillväxten av kraniofaciala skelettet medan förbi tidiga embryonala effekter. Detta tillvägagångssätt ger oss möjlighet att effektivt testa kandidat molekyler

Tags

Utvecklingsbiologi kraniofaciala elektroporation, Groda brosk mesenkym
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter