Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Funksjonell Avhør av Adult Hypothalamus Neurogenesis med Focal Radiologisk Hemming
 
Click here for the English version

Funksjonell Avhør av Adult Hypothalamus Neurogenesis med Focal Radiologisk Hemming

Article DOI: 10.3791/50716
November 14th, 2013

Chapters

Summary November 14th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Funksjonen av voksen-fødte pattedyr nevroner er fortsatt et aktivt område på etterforskningen. Ioniserende stråling hemmer fødselen av nye nerveceller. Ved hjelp av computer tomografi styrt fokus bestråling (CFIR), kan tredimensjonal anatomisk målretting av spesifikke nevrale stamceller populasjoner nå brukes til å vurdere den funksjonelle rollen som voksen neurogenesis.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter