Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Fleksibel Koloskopi i Mus å vurdere alvorlighetsgraden av kolitt og kolorektal tumorer ved en godkjent Endoskopisk Scoring System
 
Click here for the English version

Fleksibel Koloskopi i Mus å vurdere alvorlighetsgraden av kolitt og kolorektal tumorer ved en godkjent Endoskopisk Scoring System

Article DOI: 10.3791/50843 15:50 min
October 16th, 2013

Chapters

Summary October 16th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I løpet av de siste årene har nye generasjon endoskop dukket opp som viktige diagnostiske forsknings hjelpemidler for å vurdere murine kolitt og kolorektal tumorer. Vi presenterer heri detaljert protokoll for endoskopisk evaluering av inflammasjon og kolorektale svulster i mus, så vel som en ny poengsystem som bruker desimaltall identifikatorer for å dokumentere endoskopisk alvorlighetsgraden av kolitt og kolorektale svulster.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter