Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Aşırı Ezme ve İnsanın Saflaştırılması
 
Click here for the English version

Aşırı Ezme ve İnsanın Saflaştırılması

Article DOI: 10.3791/56430-v 07:35 min August 3rd, 2017
August 3rd, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Escherichia'dan denatüre edici olmayan koşullar altında, kodon-optimize edilmiş insan cis- preniltransferazın aşırı ekspresyonu ve saflaştırılması için basit bir protokol Coli , bir enzimatik aktivite tahlili ile birlikte anlatılmıştır. Bu protokol, mekanik çalışmalara uygun miktarda ve kalitede diğer cis- prenyltransferase proteinlerinin üretimi için genelleştirilebilir.

Tags

İmmünoloji Sayı 126 kodon optimizasyonu heterolog aşırı ifade protein saflaştırması preniltransferaz dehidrodolidil difosfat sentaz poliprenil
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter