Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Beredning av nyfödda råtta hjärn vävnad för ultrastrukturella Morphometric analys av synaptic Vesicle distribution på Nervterminaler
 
Click here for the English version

Beredning av nyfödda råtta hjärn vävnad för ultrastrukturella Morphometric analys av synaptic Vesicle distribution på Nervterminaler

Article DOI: 10.3791/59694-v
June 7th, 2019

Chapters

Summary June 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver förfaranden för behandling av nyfödda råtta hjärn vävnad att få högupplösta elektronmikrografer för morfometriska analys av synaptisk vesikler distribution vid nervterminaler. De mikrografer som erhålls med dessa metoder kan också användas för att studera morfologin hos ett antal andra cellulära komponenter och deras dimensionella strukturella relationer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter