Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

3D Baskı - 3D Baskı Kaleminin Parçacık Emisyonlarının Değerlendirilmesi
 
Click here for the English version

3D Baskı - 3D Baskı Kaleminin Parçacık Emisyonlarının Değerlendirilmesi

Article DOI: 10.3791/61829-v
October 9th, 2020

Chapters

Summary October 9th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu protokol, 3B baskı kalemlerinin emisyonünü analiz etmek için bir yöntem sunar. Serbest bırakılan parçacığın parçacık konsantrasyonu ve parçacık büyüklüğü dağılımı ölçülür. Serbest bırakılan parçacıklar iletim elektron mikroskobu (TEM) ile daha fazla analiz edilir. Filamentlerde metal içeriği endüktif birleştirilmiş plazma kütle spektrometresi (ICP-MS) ile ölçülür.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter