Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Free Access.

Generering av Lokalt Transgena råttor genom
 
Click here for the English version

Generering av Lokalt Transgena råttor genom

Article DOI: 10.3791/50146
September 24th, 2013

Chapters

Summary September 24th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Gener kan manipuleras under utvecklingen av cortex eller hippocampus hos råtta genom i livmodern elektroporering (IUE) på E16, för att möjliggöra snabba och målinriktade ändringar i nervkopplingar för senare studier av beteende eller neuropatologi hos vuxna djur. Förlossnings in vivo imaging för kontroll av IUE framgång utförs av mareld att aktivera samtransfekterad luciferas.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter