Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Djup hjärnstimulering som utlöses av en patientspecifik neural biomarkör för ett högsymtomtillstånd kan bättre kontrollera symtom på egentlig depression jämfört med kontinuerlig, öppen stimulering. Detta protokoll tillhandahåller ett arbetsflöde för att identifiera en patientspecifik neural biomarkör och kontrollera leveransen av terapeutisk stimulering baserat på den identifierade biomarkören.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter