Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Detta protokoll beskriver proceduren för avbildning av kalciumsvar i den överlägsna colliculus (SC) hos vakna möss, inklusive avbildning av enneuronaktivitet med tvåfotonmikroskopi samtidigt som cortex lämnas intakt i vildtypsmöss, och avbildning av hela SC med vidfältsmikroskopi i partiella cortexmutanta möss.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter