Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Den här artikeln beskriver en enkel, billig metod för att registrera beteendet för att undvika gräsmatta hos Caenorhabditis elegans, med hjälp av lättillgängliga föremål som en smartphone och en ljusdiod (LED) ljuslåda. Vi tillhandahåller också ett Python-skript för att bearbeta videofilen till ett format som är mer mottagligt för räkning.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter