Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Flera vanliga metoder introduceras här för att studera membranhandelshändelserna hos ett plasmamembranreceptorkinas. Detta manuskript beskriver detaljerade protokoll inklusive beredning av växtmaterial, farmakologisk behandling och konfokal bildinställning.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter