Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

En metode for isolering av nevrale stamceller og oligodendrocytt-stamceller fra hjernen til levende rotter presenteres her i eksperimentell detalj. Det tillater flere samlinger av disse cellene fra de samme dyrene uten at det går ut over deres velvære.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter