Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

En metod för isolering av neurala stamceller och oligodendrocytstamceller från hjärnan hos levande råttor presenteras här i experimentell detalj. Det tillåter flera samlingar av dessa celler från samma djur utan att äventyra deras välbefinnande.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter