Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her beskriver vi en protokol til syntese af lavvalente metal-organiske rammer (LVMOF'er) fra lavvalente metaller og multitopiske phosphinbindinger under luftfrie forhold. De resulterende materialer har potentielle anvendelser som heterogene katalysatorefterligninger af lavvalente metalbaserede homogene katalysatorer.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter