Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her beskriver vi en protokoll for syntese av lavvalente metallorganiske rammer (LVMOF) fra lavvalente metaller og multitopiske fosfinlinkere under luftfrie forhold. De resulterende materialene har potensielle anvendelser som heterogene katalysatoretterligninger av lavvalente metallbaserte homogene katalysatorer.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter